Softver

From TRAP-RCUB

Repozitorijum počiva na platformi otvorenog koda DSpace (verzija 5.10), koju je razvio DuraSpace, a prilagodio Računarski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB). RCUB je razvio i nekoliko dodatnih aplikacija koje korisnicima i administratorima olakšavaju rad. Te aplikacije su vlasništvo RCUB-a (kod nije otvoren) i, osim APP, namenjene su isključivo administratorima repozitorijuma.

Funkcije dodatnih aplikacija:

APP

 • Omogućava normiranje i pretraživanje autora i  projekata / podataka o finansiranju
 • Omogućava pregled zapisa po kolekcijama i grupama
 • Prikazuje broj citata u indeksnim bazama podataka (Dimensions, Scopus i Web of Science)
 • Omogućava uvid u alternativnu metriku
 • Javno je dostupna svim korsnicima bez registracije i prijavljivanja (adresa repozutorijuma/APP)

Ellena

 • Normiranje metapodataka
 • Uvoz metapodataka (direktno iz CrossRef-a; u Endnote XML i RIS formatu)
 • Masovni uvoz metapodataka
 • Namenjena isključivo administratorima repozitorijuma, pristup s lozinkom

NomadLite

 • Pronalazi podatke o projektima / finansiranju u punom tekstu
 • Povezuje zapise u repozitorijumu sa WoS i Scopus identifikatorima
 • Dodeljuje M kategorije  (osim u repozitorijumima DAIS-u i RIFDT)
 • Namenjena isključivo administratorima repozitorijuma, pristup s lozinkom

ReportMaker

 • Otkriva zapise kojima nedostaju određeni metapodaci (npr. ISSN, licence itd.)
 • Javno dostupna, ali nije od značaja za krajnje korisnike